PIA Retailer

IFS PIA ASSESSMENT

IFS PIA is in eerste instantie een assessment om leveranciers van eigenmerkproducten van retailers en groothandelaren te beoordelen. Ook andere leveranciers van levensmiddelen kunnen deelnemen in het programma. Zowel producenten als handelaren vallen in de scope van IFS PIA.

Voorbereiding

Bij de aanmelding voor het IFS PIA programma wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, die voor de voorbereiding van het assessment door de aangewezen dienstverlener wordt gebruikt. Binnen uw organisatie kunt u het assessment voorbereiden door informatie over IFS PIA te downloaden.
Hier vindt u de IFS PIA Guideline, het protocol en andere informatie.

Duur van het assessment

Een IFS PIA assessment op de locatie duurt normaal gesproken twee dagen. De IFS wijst hiervoor een auditor aan, die een speciale training voor IFS PIA heeft gevolgd. Alle assessments vinden plaats op een tijdstip en een datum die zijn overeengekomen tussen uw bedrijf en de door IFS geselecteerde auditor. De beoordeling gebeurt op alle IFS PIA criteria, zowel in relatie tot de documentatie als de processen zelf. Ook zal de auditor op parameters toetsen die in de voorbereiding van de asssessment zijn geïdentificeerd, op basis van de inbreng van de klanten en risico-onderzoek.

Evaluatie en rapportage

Na het assessment wordt het rapport opgesteld en u formuleert op basis daarvan een verbeterplan. Dit wordt door de auditor in zijn eindbeoordeling opgenomen. Deze ‘professionele conclusie van de auditor’ is een algemene evaluatie van de intentie ten aanzien van productintegriteit, het risicobewustzijn en het beheersniveau van uw bedrijf, die voor maximaal tien procent meetelt in de eindscore (bonus of malus). Het assessment rapport als geheel geeft een overzicht van de totale score van uw bedrijf ten opzichte van de eisen van IFS PIA, inclusief de professionele conclusie van de auditor. Daarnaast wordt gerapporteerd op de bedrijfs- en sectorspecifieke parameters en checks die de assessor in de voorbereiding heeft geïdentificeerd. Na afsluiting van de assessment wordt een bevestigingsbrief uitgegeven met het eindresultaat.

Aanmeldingsprocedure

Uw bedrijf geeft IFS opdracht tot een assessment volgens IFS PIA. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen.

Voor de registratieprocedure wordt u vervolgens gevraagd gegevens over het bedrijf aan te leveren en een vragenlijst in te vullen over uw klanten, activiteiten, producten, kritische grondstoffen en claims op uw producten. Met deze informatie zal aan uw klanten worden gevraagd ook inbreng te leveren in de vorm van aandachtspunten en een productspecificatie. IFS en de auditor bereiden op basis hiervan de assessment voor.

Vervolgens worden de afspraken tussen uw bedrijf en IFS en vastgelegd in een contract. De kosten voor een assessment bedragen € 4.950,–   exclusief BTW en reiskosten voor de auditor.

Na het voltooien van de registratie, het ondertekenen van het contract en het betalen van de kosten, wijst IFS een auditor aan, die speciaal voor IFS PIA is opgeleid en een contract heeft met de IFS. Deze auditor zal contact met u opnemen en stuurt u tijdig een tijdschema voor het assessment.

Voordelen van het IFS PIA

Het IFS PIA programma biedt aanzienlijke voordelen aan ondernemingen die streven naar hoge kwaliteit, productintegriteit en klanttevredenheid. Met IFS PIA laat u aan uw klanten zien dat u de producten volgens specificatie levert en de integriteitsrisico’s zowel in uw bedrijf als in de toeleveringsketen beheerst.

IFS PIA wordt erkend door grote Nederlandse retailers en hun aandachtspunten ten aanzien van de productspecificaties worden meegenomen in de assessment. U bespaart kosten en tijd doordat het aantal individuele checks en audits vermindert.

De IFS PIA gekwalificeerde auditoren zijn getraind op het beoordelen van productintegriteit en bereiden uw assessment voor met betrekking tot de specifieke risico’s die op uw producten van toepassing zijn. Zo kunt u zeker zijn van een deskundige beoordeling van uw processen.

Door de gestructureerde rapportage en score krijgt u een uitgebreid overzicht van de productintegriteitsrisico’s en de beheersing daarvan binnen uw bedrijf. Hierdoor kunt u uw processen doelgericht blijven verbeteren en optimaliseren.

Meer informatie

RETAIL

Bent u retailer? Hier vindt u doelgerichte gegevens over het IFS PIA programma: het assessment, de aanmeldingsprocedure, de kwalificatie van de auditoren, de bevestigingsbrief en het assessment rapport. Ook leest u meer over het werken met de IFS Databank.

IFS PIA UPDATES

Wij informeren regelmatig over nieuwe ontwikkelingen bij IFS PIA. Op deze site vindt u alle updates over het programma, nieuwsberichten en evenementen.