light trails

Productintegriteit borgen met het IFS PIA

Het zal niemand ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren meerdere fraude issues geweest zijn die het vertrouwen van de consument hebben geschaad. Paardenvlees in plaats van rundvlees, distel in plaats van safraan, claims op producten die niet blijken te kloppen. Om inzicht te krijgen in de status bij hun eigen private label producten worden steeds meer leveranciers aan een product integrity assessment onderworpen en de retailers gebruiken verschillende formats.

De IFS heeft het IFS Product Integrity Assessment (PIA) ontwikkeld met het volgende doel:

  • Wensen van de retail op het gebied van fraude en integriteit harmoniseren
  • Toegevoegde waarde bieden aan producenten door de diepte in te gaan op integriteitsrisico’s in de productgroep van de producent

Hoe het IFS PIA versie 1 tot stand is gekomen

De Nederlandse retailers Jumbo en Superunie zijn in 2017 gestart met het aangeven van de onderwerpen die tijdens een IFS-PIA audit gecontroleerd zouden moeten worden. Samen met experts kreeg het assessment steeds meer vorm en zijn de eerste test audits gedaan. In 2018 heeft ook AH zich aangesloten.

Er zijn15 test assessments gedaan om de input van producenten te krijgen en om dit samen met de retail te verwerken naar IFS-PIA versie 1. Enkele reacties van producenten die de IFS-PIA audit hebben gedaan:

Als er 1 ding is wat duidelijk is geworden uit het IFS PIA assessment is dat je hiernaar moet kijken als een volwaardig systeem gericht op voedselfraude en productintegriteit. Veel punten hebben overlap met de voedselveiligheidssystemen, maar je moet wel echt op een andere manier naar je grondstoffen, leveranciers en bedrijfsprocessen kijken.

Wij hebben door de IFS PIA een duidelijk beeld gekregen m.b.t. risico’s en integriteit. Wat hier bij komt kijken en hoe wij dit gaan implementeren binnen ons bedrijf.

Het assessment heeft ons zeker geholpen. We deden al heel veel aan productintegriteit, maar schoten tekort in het schriftelijk vastleggen ervan. Dat hebben wij na het assessment aangepakt.

Ik denk dat wij de risico’s nu wel aardig goed in beeld hebben. Wel kunnen we nog stappen maken in de bewustwording binnen het bedrijf over dit thema.

Wat is IFS PIA wel en wat is het niet?

Het IFS PIA is geen certificeringsstandaard. Het is ook geen herhaling van een audit, die zich op voedselveiligheid richt. Bij het IFS PIA  gaat gaat het om het beperken van risico’s op moedwillige misleiding en fraude met betrekking tot de samenstelling van een product.
Het is wel een assessment dat de diepte in gaat over de wijze waarop een producent de fraude- en integriteitsrisico’s heeft geïdentificeerd en borgt. Het is gericht op het creëren van vertrouwen tussen een leverancier en zijn klanten. Producenten kunnen bepalen in welke mate zij aan de eisen willen voldoen. Klanten zoals retailers kunnen bepalen wat zij van hun leverancier verwachten en welke mate van naleving zij acceptabel vinden.

Zo streeft IFS PIA ernaar een dialoog te ondersteunen ter verbetering van productintegriteit in de toeleveringsketen.
Om de productintegriteit te beoordelen kijkt de auditor niet alleen naar de productie in een bedrijf. Hier spelen ook de administratieve processen, de transparantie van de toeleveringsketen en de manier waarop specifieke voedselfrauderisico’s van grondstoffen worden beheerst  een rol. De scope van de assessment is altijd het productintegriteit management systeem voor producten van een bepaalde locatie.

Uitgebreide informatie over IFS-PIA vindt u hier.

Een unieke, op kennis en risico’s gebaseerde aanpak

Het IFS Product Integrity Assessment kent een unieke aanpak.
De voorbereiding van de auditor speelt daarbij een belangrijke rol. Voordat het assessment op locatie plaatsvindt, worden de specifieke fraude- en integriteitsrisico’s geïdentificeerd.  Daarnaast wordt aan de klanten welke specifieke punten in de beoordeling van de auditor mee moeten worden genomen. Op deze manier is ieder assessment doelgericht en op maat gemaakt.

Uit deze onderdelen bestaat een IFS Product Integrity Assessment:

  1. Een algemeen assessment die van toepassing is op bedrijven uit alle product categorieën.
  2. Een intensief onderzoek naar de specifieke fraude- en integriteitsrisico’s in een specifieke sector, ter voorbereiding voor de auditor.
  3. De mogelijkheid voor retailers die zakendoen met de producent, om specifieke risicovragen mee te laten nemen tijdens het assessment.

Meer informatie

LEVERANCIERS

U bent leverancier? Hier vindt u nuttige informatie over het IFS PIA: de aanmeldingsprocedure, het assessment zelf en hoe u zich hierop kunt voorbereiden. Hier kunt u ook meer lezen over de kwalificatie van de auditoren, de evaluatie en rapportage.

RETAIL

Bent u retailer? Hier vindt u doelgerichte gegevens over het IFS PIA programma: het assessment, de aanmeldingsprocedure, de kwalificatie van de auditoren, de bevestigingsbrief en het assessment rapport. Ook leest u meer over het werken met de IFS Databank.

IFS PIA UPDATES

Wij informeren regelmatig over nieuwe ontwikkelingen bij IFS PIA. Op deze site vindt u alle updates over het programma, nieuwsberichten en evenementen.