Fraude met biologisch voedsel vastgesteld

Volgens actuele berichten in de media hebben toezichthouders NVWA en Skal gemeld, dat bij 68 bedrijven het vermoeden bestaat, dat zij ten onrechte producten als biologisch hebben verkocht of aangeprezen. In 10 gevallen vermoedt men zelfs zware fraude. Voor biologische producten wordt doorgaans meer geld betaald en daarom kan dit voor fraudeurs een lucratieve business zijn. Des te belangrijker is het, claims van leveranciers  en de eigen claims goed te controleren. Is een product waar biologisch op staat, ook echt biologisch? Dit is één van de onderwerpen, die u met behulp van IFS PIA kunt checken. Lees meer over IFS PIA.