De belangrijkste verschillen tussen IFS Food en IFS PIA

Een echte FAQ is de vraag naar het verschil tussen de IFS Food en de IFS PIA. Wij hebben de belangrijkste verschillen voor u op een rijtje gezet:

  • Het IFS PIA is complementair aan IFS Food en kan in combinatie daarmee worden gebruikt. IFS Food benadert risico’s vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en kwaliteitssystemen. Bij het IFS PIA is het product de uitgangsbasis. Zo wordt er specifiek gekeken of
    • het bedrijf dat wordt beoordeeld voldoet aan de specificaties van de klant voor het product,
    • de klant erop kan vertrouwen dat het product die hij koopt van het bedrijf, volledig voldoen aan alles wat daarover wordt meegedeeld en wat op basis daarvan mag worden verwacht.
  • IFS PIA houdt daarom bij de evaluatie niet alleen rekening met het product zelf, maar vooral ook met de grondstoffen. De assessor werkt aan de hand van de algemene checklist, maar definieert daarnaast ook parameters op basis van de risicoprofielen van kritieke grondstoffen die door het bedrijf worden verwerkt. Detailhandelaren die een product van een bepaald bedrijf kopen, kunnen dit product ter beoordeling voorleggen. De assessor analyseert dan de productspecificaties en op grond daarvan legt hij aanvullende parameters vast die eveneens tijdens de evaluatie zullen worden gecontroleerd.
  • Het frauderisico wordt ook in de IFS Food Standard geëvalueerd, maar minder uitgebreid. Het IFS PIA besteedt daarnaast ook aandacht aan onopzettelijke integriteitsproblemen.
  • De IFS Food is een geaccrediteerde, door het GFSI erkende standaard. Het IFS PIA is niet geaccrediteerd; het protocol is hoofdzakelijk bedoeld om een solide vertrouwensbasis en dialoog tussen de ondernemingen en klanten te bevorderen en om de productintegriteit-systemen in de toeleveringsketen te verbeteren.

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft, of kijk ook eens naar de FAQs in de downloads.