Fraude met biologisch voedsel vastgesteld

Volgens actuele berichten in de media hebben toezichthouders NVWA en Skal gemeld, dat bij 68 bedrijven het vermoeden bestaat, dat zij ten onrechte producten als biologisch hebben verkocht of aangeprezen. In 10 gevallen vermoedt men zelfs zware fraude. Voor biologische producten wordt doorgaans meer geld betaald en daarom kan dit voor fraudeurs een lucratieve business […]

Read more